Националният екологичен и спортен център (НЕСЦ) е създаден през 2009 г. по проект "Създаване на навици за екосъобразен начин на живот за младите хора чрез образование и спорт сред природата" финансиран по програма „Младежта в действие“ и реализиран от Асоциация "Европейски инициативи за култура и изкуство" и доброволци. Центърът е разположен на територията на Националният учебен център на БЧК в с. Долни Лозен на площ от 4 декара и е в непосредствена близост до гр. София. НЕСЦ работи с предварителна заявка през по-голямата част от годината – от март до октомври, включително.

Основната цел на НЕСЦ е да ангажира свободното време на тези, които обичат природата и спорта на открито, най-вече на подрастващите и младите хора. Важно е за нас те да участват чрез практическа ориентация и дейности извън класната стая, за създаване на навици и умения за природосъобразен начин на живот и подобряване на качеството на неформалното екологично образование. Желанието ни е да изградим у тях представа за възможността да бъдат активни граждани и да придобият отговорно самосъзнание за опазване на околната среда.

Базата на НЕСЦ разполага със съвременни, екологични и спортно-развлекателни съоръжения и екипировка с възможности за провеждане на спортни занимания и екологични образователни мероприятия, както на открито, така и на закрито. Центърът предоставя отлични условия за учебни и образователни посещения, детски инициативи и лагери, корпоративни събития и тиймбилдинг програми, екологични и социални проекти, както и свободни посещения на всеки който иска да избяга от ежедневието.

Екипът ни е изграден от високо квалифицирани инструктори с дългогодишен опит в изграждането и поддържането на спортни съоръжения и провеждането на спортно-екологичните мероприятия в НЕСЦ. Нашите инструктори са специализирани в работата с деца, екологичното образование и туризма (двама инструктори са магистър и доктор по образование в съответните сфери), спортните дейности, алпийското катерене (единият инструктор е четирикратен шампион на България по спортно катерене) и планинарството (двама инструктори са сертифицирани професионални планински водачи). Част от екипа има и многогодишен опит в организирането и провеждането на тиймбилдинг програми, фирмени мероприятия, празненства и обучения, както и координиране и участие в национални и международни проекти в екологична насоченост. В работата си при екологичното и спортното неформално образование, ние използваме разнообразни методи (учене чрез правене и споделяне, дискусии и брейнсторминг сесии, рефлексия и самооценка, интерактивни дейности, работа в малки групи и презентиране) за оценка и документиране на резултатите, като по този начин се стремим да постигнем максимална адаптивност и ефективност на използваните от нас дейности.

Подходящото образование, професионален опит и високата мотивация на екипа ни, както и съвремената и атрактивна материална база е гаранция за незабравимо прекарано време заедно с нас.

Нашата визия е да превърнем НЕСЦ в един от лидерите в страната в неформалното образование в спортно и екологично отношение.

Ето няколко публикации в медиите за нас:

София 1151, ул. "Полуврак" 31, с. Долни Лозен, 42/35’/43” N, 23/30’/31” E, Моб: 0889 666 708, е-поща: office@nesc.bg

Design&Support: PC Services Ltd.