Центърът предоставя отлични условия за учебни и образователни посещения, детски инициативи и лагери, корпоративни събития и тиймбилдинг програми, екологични и социални проекти, както и свободни посещения на всеки който иска да избяга от ежедневието.

София 1151, ул. "Полуврак" 31, с. Долни Лозен, 42/35’/43” N, 23/30’/31” E, Моб: 0889 666 708, е-поща: office@nesc.bg

Design&Support: PC Services Ltd.