На територията на Националния екологичен и спортен център са реализирани няколко национални и международни проекта и инициативи от различни неправителствени организации с общо над 130 участници от 10 държави. Ако искате и Вашия проект или инициатива да стане част от тях, моля свържете се с нас за повече информация и детайли. Ние сме готови да помогнем и предложим нашите услуги според Вашите идеи, изисквания и технически параметри. По-долу можете да видите няколко от реализираните проекти и инициативи:

  • Асоциация „Европейски инициативи за култура и изкуство” и район Панчарево към Столична община организираха откриването на екопътека Лозен-Пасарел през 2010 г. по проект „Зелена пътека за Европа”, финансиран от Столична община по „Програма Европа - граждански проекти и европейски практики”;
  • Сдружение на европейските ровъри в България в партньорство с район “Панчарево” на Столична община реализираха проект "Доброволчество в действие" през 2011 г., в който взеха участие над 20 младежи от селата Герман, Лозен и Панчарево, финансиран от „Програма Европа”, 2011 на Столична община. Част от дейностите и обученията бяха реализирани и извършени на територията на НЕСЦ;
  • Сдружение на европейските ровъри в България успешно проведе на територията на НЕСЦ международен младежки обмен "Ровърство - доброволчество за успех" през лятото на 2011 г., финансиран от Програма „Младежта за Европа”, в който взеха участие 41 младежи от Португалия, Румъния, Италия, Полша и България;
  • През лятото на 2012 г., Сдружение на европейските ровъри в България организира на територията на НЕСЦ втори обмен с надслов "Да преоткриеш християнските ценности - по пътя от Западна към Източна Европа", финансиран от Програма „Младежта за Европа”, в който се включиха 29 участника от Германия, Полша и България;
  • Сдружение на европейските ровъри в България организира две скаутски лагер школи за отрядни водачи през май и септември, 2012 г., изцяло под методологията на Европейската скаутска федерация и реализирани изцяло на територията на НЕСЦ;
  • През 2015 г., Сдружение на европейските ровъри в България реализира дългосрочен доброволчески проект „Планински асистенти”, финансиран от програма „Еразъм +” на ЕС, в който участваха 3-ма доброволци от 3 държави членки на ЕС - Испания, Литва и Словакия, които бяха в България за 3 месеца;

София 1151, ул. "Полуврак" 31, с. Долни Лозен, 42/35’/43” N, 23/30’/31” E, Моб: 0889 666 708, е-поща: office@nesc.bg

Design&Support: PC Services Ltd.