Пътеката за оцеляване включва 8 препятствия, разположени в централната част на НЕСЦ. За преминаването им е необходимо да притежавате няколко качества - от физическа издръжливост и точност до ловкост и съобразителност. Препятствията създават превъзходни условия за игра, тренировка или укрепване на екипния дух при природни условия симулиращи преминаването през мостове, тунели, лабиринти, пъзели и завали.

  • Минимална допустима възраст - 8 години;
  • Група за едновременно преминаване през препятствията - 8 души;
  • Време за преминаване през препятствията от 1 човек - 15 минути;
  • Максимален брой хора преминаващи през съоръженията за 1 час - 30 души;
  • Задължителен инструктаж и придружаващи сертифицирани инструктори;

София 1151, ул. "Полуврак" 31, с. Долни Лозен, 42/35’/43” N, 23/30’/31” E, Моб: 0889 666 708, е-поща: office@nesc.bg

Design&Support: PC Services Ltd.