Националния екологичен и спортен център разполага със съвременни, екологични и спортно-развлекателни съоръжения и бази с възможности за провеждане на спортни занимания и екологично образование на открито и закрито. Работим изключително с продукти на международни компании, които са лидери в производството на професионална приключенска и алпийска екипировка. Всичко норми за безопасност на такъв ти съоръжения, валидни за ЕС, са спазени.

София 1151, ул. "Полуврак" 31, с. Долни Лозен, 42/35’/43” N, 23/30’/31” E, Моб: 0889 666 708, е-поща: office@nesc.bg

Design&Support: PC Services Ltd.