Въжената градина включва 7 съоръжения (6 висящи въжени конструкции и 1 въжен тролей), които са изградени в източната част на НЕСЦ в борова гора на височина от 3 до 12 метра. Съоръженията са изградени изцяло по екологосъобразен начин от дървен материал, метални и алпийски въжета и захващащи елементи, без нараняване на дърветата, на които са поставени. Всяко едно съоръжение има двойна осигурителна система, която позволява във всеки един момент посетителят да е осигурен. Той винаги има минимум една точка на осигуровка, което абсолютно гарантира неговата безопасност и сигурност, съгласно спазването на правилата за поведение в НЕСЦ. Въжената градина има два маршрута - за начинаещи и напреднали и завършва със спускане от 12 метрова метална кула с 90 метра въжен тролей. Гледката към Стара планина и Софийското поле е неповторима.

  • Минимална допустима възраст - 8 години;
  • Група за едновременно преминаване през съоръженията - 3-5 души;
  • Време за преминаване през съоръженията от 1 човек - 30 минути;
  • Максимален брой хора преминаващи през съоръженията за 1 час - 10 души;
  • Максималното тегло на използващите съоръженията - 150 кг;
  • Задължителен инструктаж и придружаващи сертифицирани инструктори;

 

София 1151, ул. "Полуврак" 31, с. Долни Лозен, 42/35’/43” N, 23/30’/31” E, Моб: 0889 666 708, е-поща: office@nesc.bg

Design&Support: PC Services Ltd.